CERA
a TEMPO! heeft een hart voor iedereen en wil mensen van alle sociale achtergronden de gelegenheid geven een optreden bij te wonen.

Om die kans te bieden aan personen die anders de stap misschien niet zouden zetten, wordt hen de mogelijkheid geboden de generale repetitie bij te wonen, evenals een "meet and greet" met de zangers en orkestmuzikanten, en kunnen ze een kijkje te nemen achter de schermen.


a TEMPO! wil tijdloze cultuur levend houden en het publiek deze muziek laten (her)ontdekken.


a TEMPO! hecht een groot belang aan artistieke kwaliteit. Met het live optreden van het orkest en de zangers wil het de muziek volledig tot zijn recht laten komen.

Doorheen de hele productie is er een hechte samenwerking tussen de verschillende artistieke actoren, waardoor een sociale context gecreëerd wordt, waar ook de andere medewerkers in opgenomen worden:

  • jonge zangers en afstuderende instrumentisten en acteurs, die ervaring willen opdoen in een genre, dat hoge technische eisen stelt, en zich kenbaar willen maken bij het grote publiek.
  • professionelen met een jarenlange expertise in binnen- en buitenland
  • Techniekers van de Leest

 

Het plezier van het spelen staat bij iedereen centraal, alle medewerkers investeren zich met eenzelfde overgave.

En dat enthousiasme komt steevast begeesterend over bij het publiek!

 

a TEMPO! wil de toehoorders raken en meevoeren in het meeslepend spel van klank, kleur en spektakel, dat hen nog lang bijblijft en waardoor ze met een goed gevoel naar huis gaan.


CERA heeft zijn steun toegezegd aan dit project en zal daardoor een substantiële bijdrag leveren aan het welslagen ervan - waarvoor onze hartelijke dank!